sertlesmeme
Sertleşmeme
26 Aralık 2016

Sertleşme

sertleşme-için-iyi-gelen-bitkiler

kalici-sertlesme-icin-dogal-cozum

Uzman Desteği Alın

Sertleşme

Sertleşme, sertleşmeme, iktidarsızlık hakkında merak ettiğiniz herşey. Sertleşmeme sorunu hakkında bilgi amaçlı makaleyi sitemizde okuyabilirsiniz.

Sertleşmeme

Erkeklerde sertleşmeme problemi, sertleşememe, sertliği sürdürememe adları ile anılmaktadır. Cinsel aktivite sırasında penisin yeterli sertliğe ulaşamaması veya sertleşmenin yeterince sürdürülememesi durumudur. Bu durum şiddetli ise erkeklerde cinsel ilişkiye girememe problemine de neden olabilir.

Sertleşememe problemi halk arasında “iktidarsızlık” olarak adlandırılır. Problemin bir sertleşme sorunu olarak kabul edilebilmesi için en az 6 ay süreyle mevcut olması gerekmektedir. Sorun bazen cinsel ilişki sırasında, bazen de masturbasyon aktiviteleri sırasında ortaya çıkmaktadır.

Erkeklerdeki sertleşmeme sorunu; ilişki sırasında penisin hiç sertleşmemesi, yeterli sertliğe ulaşamaması veya vajina içindeyken erkenden sönmesi şeklinde görülmektedir.

Yaş faktörü, sertleşme problemi yaşayanlarda (erektil disfonksiyonda) önemli bir yer tutmaktadır. 40 yaş üstü erkeklerde görülme sıklığı artmaktadır.

Ereksiyon, yani sertleşme, sağlıklı bir penis ve sinir sisteminin doğal bir refleksidir. Penisin anatomik yapısında veya sinir sisteminde yaşanan herhangi bir aksaklıkta bu refleks zarar görebilmektedir.

Penisin Normal Sertliği Nasıl Olmalı

İdeal olan, cinsel ilişki sırasında penisin vajina içerisine kıvrılmadan, kolay bir şekilde girebilmesi ve içeride boşalma anına kadar sertliğini korumasıdır. Eğer penis içeriye girerken kıvrılırsa, bu yeterli sertliğin oluşmadığı anlamına gelmektedir.

Erkeklerin bazıları kadın partnerin üstte olduğu pozisyonda sertliği devam ettirememe sorunu yaşadıklarını ifade etmektedirler. Bu performans anksiyetesi (başarısızlık kaygıları) ile ilişkili bir durumdur.

Sertleşme Sorunu Türleri

Erkeklerdeki sertleşme sorunları sürekli (primer, hayat boyu) olabileceği gibi sonradan da ortaya çıkmış (ikincil, kazanılmış) olabilir. Belli bir kişiye karşı (kişiye spesifik) ve tüm cinsel partnerlere karşı (genel) olabilir. Diğer taraftan fiziksel (organik) nedenli olabileceği gibi psikolojik kökenli de olabilir.

Sertleşme Sorunu Nedenleri

Modern bilim gelişene kadar sertleşme sorunu (iktidarsızlık- empotans) yalnızca fiziksel açıdan ele alınırdı. Günümüzde ise modern bilim, ereksiyonu sağlayamama veya sürdürememenin hem fiziksel hem de psikolojik nedenli olabileceğini gösterdi.

40 yaş altı erkeklerde görülen ereksiyonu sürdürememe, büyük oranda psikolojik etkilerle ortaya çıkmaktadır. Fakat 40 yaş üstü erkeklerde görülme nedeni çoğunlukla fiziksel (organik) etkenlere bağlı olmaktadır.

1) Fiziksel (yapısal) Nedenli Sertleşme Sorunları

Fiziksel (organik, yapısal) etkenlerin varlığını araştırmak için sertleşmeme sorunu yaşayan erkekler öncelikle konusunda uzman bir ürolog hekim tarafından değerlendirilmelidir.
Şeker hastalığı, prostat sorunları, kalp hastalıkları, kronik alkolizm, aşırı sigara tüketimi, madde bağımlılığı, tiroid hastalıkları gibi bazı hormonal bozukluklar. Bazı nörolojik hastalıklar, yüksek tansiyon, bazı ilaçların sürekli kullanılması. Damar sertliği, peyronie hastalığı (penis içinde plakların varlığı), penis eğrilikleri, penis kırılmaları (penil fraktürler). Bazı dolaşım bozuklukları gibi sağlık sorunları penisin yeterince sertleşmesini ve sertleşmenin uzun süreli devam ettirilmesini etkilemektedir.

Bu nedenle sertleşememe sorunları (iktidarsızlık) için tedaviye başlanmadan önce, muhakkak bir ürolog hekim tarafından bir muayene ve değerlendirme yapılmalıdır.

Ürolojik değerlendirme için yapılan hormon testleri, açlık kan glukoz (şeker) değeri, gizli şeker testi, kan lipid değerleri. Ayrıca ultrasonla penise giden kan akımının ölçülmesi önemli bilgiler vermektedir. Ayrıca elle yapılan testis, penis ve prostat muayenesi de son derece önemlidir.

Sertleşmeme ile ilgili sorun yaşayan erkeklerdeki sorun bu bölgedeki damar sertliğine bağlıdır. Ayrıca küçük damarların tıkanıklığına bağlı ise, bu kişilerde kalp değerlendirmesi de yapılmalıdır. Çünkü bu hastalarda ilerleyen zamanlarda kalp hastalıkları da ortaya çıkabilmektedir. Kalbi besleyen koroner damarların penisi besleyen damarlardan daha geniş olduğu için, ileride kalp hastalıkları. Ayrıca myokard enfarktüsü için aday olan kişilerde bir ön haberci olarak sertleşme problemleri ortaya çıkabilmektedir.

2) Psikolojik Nedenli Sertleşme Sorunları

Psikolojik nedenli sertleşme sorunları sonradan (ikincil) ortaya çıkabileceği gibi, sürekli (birincil, hayat boyu) da görülebilir.

Evlilik ile ilgili sorunlarda etkin rol oynar. İlişkide rol dengelerinin bozulması, kadın eşin baskın karakter yapısı, evlilik ile ilgili olumsuzluklar, iletişim problemleri. Ayrıca aldatılma veya aldatma erkeklerdeki sertleşme problemlerine neden olabilmektedir.

Erkeğe bağlı olarak cinsellik ile ilgili olumsuz algılar. Katı, kuralcı, geleneksel aile yapısı, katı dini ahlaki kurallarla yetiştirilme. Hiçbir cinsel bilginin verilmemesi erkeklerdeki sertleşme problemine yol açabilen ailesel etkenler arasındadır.

Diğer taraftan çocukluk, ergenlik dönemlerinde yaşanılan cinsel travmalar; taciz, tecavüz, suiistimal, ensest ilişkiler, ilk cinsel tecrübenin kötü sonuçlanması, bilgi ve tecrübe eksikliği de erkeklerde sertleşmeme sorunlarına neden olabilir.

Cinsellikle ilgili yanlış bilgiler, abartılı düşünceler, şehir efsanelerine inanmak sürekli (hayat boyu) sertleşme sorunlarına sebep olabilmektedir.

Ereksiyon sorunlarında psikanalist kurama göre, bilinçaltına atılmış erkekteki ‘hadım edilme’ veya ‘sünnet korkusu’ yer almaktadır. İleri yaşlarda görülen ödipal çatışmanın da aynı şekilde ereksiyona direkt olarak etkisi olduğu bilinmektedir.

Vajinismus sorunu da erkeklerde sertleşme problemine yol açabilir!
Kadının cinsel ilişkide yaşadığı kaygıya bağlı olarak kendisini kasması ve ilişkinin gerçekleşememesi sayılabilir. Oldukça zor bir şekilde gerçekleşmesi olarak bilinen vajinismus problemi zamanla erkek eşte erken boşalma. Sertleşme sorunları, hatta cinsel isteksizlik problemine yol açabilir. Burada iyi olan nokta; kadındaki vajinismus sorununun tedavisinden sonra erkek eşteki cinsel sorunların da genelde cinsel terapiye gerek kalmadan çözüleceğidir.

Uzman Desteği Alın

Comments are closed.